Klik hier om direct naar het programma van Jan van Besouw te gaan.

Welkom

Welkom op de site van de Vrienden van Jan van Besouw!

Vanaf de oprichting van deze ‘vriendenclub’ kunnen we spreken van een groot succes: het aantal beschikbare stoelen is vanaf de eerste dag zo goed als uitverkocht.

De Stichting Cultuurfonds Jan van Besouw heeft als doel om middelen te genereren voor het Cultureel Centrum. Die middelen moeten worden besteed om een kwaliteitsimpuls te geven aan de programmering of de faciliteiten die direct te maken hebben met het cultuuraanbod. De directie van het CC Jan van Besouw dient een verlanglijst in bij het Bestuur van de Stichting Cultuurfonds Jan van Besouw (de Stichting die achter de Vrienden ‘schuil’ gaat) en dat bestuur beslist over de investeringen. Uitgangspunt is dat de investeringen de kwaliteit van het theater dienen te verbeteren.

Om die middelen te genereren wordt gewerkt onder de naam “Vrienden van Jan van Besouw”. Vier maal per jaar wordt er een avond georganiseerd met een verrassende culturele invulling. Het aanbod dient te bestaan uit jonge, veelbelovende artiesten van allerlei disciplines. Het hoeft geen betoog dat de Vrienden de avonden benutten om mensen te ontmoeten.

Samenstelling van het bestuur:

Marcel de Jong, voorzitter
Bart Hornikx, penningmeester
Eduard Jamin, secretaris
Karen Molin – van Overbeek, lid
Annemarieke Lamper, lid

Facebook_logo-2

Volg ons op Facebook: http://www.facebook.com/vriendenvanjanvanbesouw

twitter1
Volg ons op Twitter: VvJvB