Klik hier om direct naar het programma van Jan van Besouw te gaan.

Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze Vrienden

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vriend van Jan van Besouw verwerkt uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt bij aanmelding als Vriend of op het moment dat u contact met ons heeft gezocht.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam (alleen bij bedrijfslidmaatschap)
 • Domeinnaam van uw bedrijf (optioneel bij bedrijfslidmaatschap)

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Vrienden van Jan van Besouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van de entreebewijzen voor onze Vriendenavonden;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten ;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te informeren over lastminute kaarten voor voorstellingen van Cultureel Centrum Jan van Besouw;

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vrienden van Jan Besouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vrienden van Jan Besouw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Vrienden van Jan Besouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van Jan Besouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

WORD OOK VRIEND!