Klik hier om direct naar het programma van Jan van Besouw te gaan.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vriend van Jan van Besouw verwerkt de persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt bij aanmelding als Vriend of op het moment dat je contact met ons hebt gezocht.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam (alleen bij bedrijfslidmaatschap)
 • Domeinnaam van uw bedrijf (optioneel bij bedrijfslidmaatschap)

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Vrienden van Jan van Besouw verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van je betaling;
 • Verzenden van de entreebewijzen voor onze Vriendenavonden;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten ;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te informeren over lastminute kaarten voor voorstellingen van Cultureel Centrum Jan van Besouw;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vrienden van Jan Besouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vrienden van Jan Besouw verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Stichting Vrienden van Jan Besouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Vrienden van Jan Besouw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

WORD OOK VRIEND!